top of page

"Wśród nocnej ciszy" 

wśród nocnej ciszy.jpg

wersja do druku

Pomogłem?  Ty też możesz ;) Wrzuć na piwko :D

Jeżeli czujesz, że moja praca okazała się na tyle pomocna, że chciałbyś\chciałabyś postawić mi

piwko - masz okazję :) 

Będę mógł w końcu zwilżyć gardło przed

nagrywaniem kolejnego odcinka :)

Twoje zdrowie!!

 

Zwrotka 1  

\/    \/ \/ /\ /\  \/ \/    \/ /\  \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\
Wśród  nocnej     ciszy 

\/    \/ \/   /\ /\  \/ \/    \/ /\  \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\

Głos się rozcho----dzi
\/    \/ \/  /\ /\  \/ \/    \/ /\  \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\
Wstań--cie pas----terze 

\/    \/ \/   /\ /\  \/ \/    \/ /\   \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\

Bóg się wam      rodzi 

Refren

\/    \/ \/  /\ /\  \/ \/    \/ /\  Fm7 \/    \/ \/ /\ /\  \/ \/    \/ /\ 
Czem prędzej się  wybie----rajcie 
\/    \/ \/  /\ /\  \/ \/    \/ /\    Fm7 \/    \/ \/ /\ /\  \/ \/    \/ /\ 
Do    Betlejem    pośpie---szajcie 
\/    \/ \/ /\ /\  \/ \/    \/ /\  \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\   
Przywi-tać     Pana

\/    \/ \/ /\ /\  \/ \/    \/ /\  \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\

Przywi-tać     Pana

Zwrotka 2 

\/    \/ \/  /\ /\  \/ \/    \/ /\    \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\     
Po-----szli,    znaleźli

\/    \/ \/  /\ /\  \/ \/    \/ /\    \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\

Dzieciątko   w   żłobie 
  C 
\/    \/ \/  /\ /\  \/ \/    \/ /\    \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\       
Z wszyst-kimi        znaki

\/    \/ \/  /\ /\  \/ \/    \/ /\    \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\

Dany---mi         sobie

 

Refren

\/    \/ \/ /\ /\  \/ \/    \/ /\       Fm7 \/    \/ \/ /\ /\  \/ \/    \/ /\ 
Jako   Bogu      cześć Mu dali
\/    \/ \/  /\ /\  \/ \/    \/ /\  Fm7 \/    \/ \/ /\ /\  \/ \/    \/ /\ 
A wi----tając     zawo-----łali 
  C 
\/    \/ \/   /\ /\  \/ \/    \/ /\ \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\  
Z wielkiej radoś----ci 

  C \/    \/ \/   /\ /\  \/ \/    \/ /\ \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\  

Z wielkiej radoś----ci

Zwrotka 3  

\/    \/ \/  /\ /\  \/ \/    \/ /\  \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\            
Ach    witaj     Zbawco 

  C \/    \/ \/  /\ /\  \/ \/    \/ /\  \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\

Z dawna  żąda------ny 
  C 
\/    \/ \/  /\ /\  \/ \/    \/ /\  \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\ 
Czte-----ry      tysiące

\/    \/ \/  /\ /\  \/ \/    \/ /\  \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\

Lat wygląda------ny 

Refren  

\/    \/ \/ /\ /\  \/ \/    \/ /\ Fm7 \/    \/ \/ /\ /\  \/ \/    \/ /\ 
Na Cie-bie kró--le, pro--rocy 
\/    \/ \/ /\ /\  \/ \/    \/ /\ Fm7 \/    \/ \/ /\ /\  \/ \/    \/ /\ 
Czeka--li, a    Tyś tej  nocy 
\/    \/ \/  /\ /\  \/ \/    \/ /\  \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\   
Nam się obja------wił

\/    \/ \/  /\ /\  \/ \/    \/ /\  \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\   

Nam się obja------wił  

Zwrotka 4

\/    \/ \/  /\ /\  \/ \/    \/ /\  \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\      
I      my     czekamy

\/    \/ \/  /\ /\  \/ \/    \/ /\  \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\

Na  Ciebie      Pana 
\/    \/ \/  /\ /\  \/ \/    \/ /\  \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\               
A      skoro     przyjdziesz

\/    \/ \/   /\ /\  \/ \/    \/ /\  \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\

Na głos kapła-----na

Refren

\/    \/ \/  /\ /\  \/ \/    \/ /\ Fm7 \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\ 
Padnie--my na    twarz przed Tobą 
\/    \/ \/      /\ /\  \/ \/    \/ /\ Fm7 \/    \/ \/ /\ /\  \/ \/    \/ /\ 
I wierząc, żeś jest  pod    osłoną 
\/    \/ \/  /\ /\  \/ \/    \/ /\  \/    \/ \/    /\ /\  \/ \/    \/ /\   
Chleba i wi------na

\/               \/        \/    

Chleba i wi------na

prowadzi Bartek Pawłowski

banner.png
spotify_splash.png
KOSZULKA.png
promo_card.jpg
bottom of page